ADALET YOLUNA
ADANMIŞ HAYATLAR

Müvekkillerinin İhtiyaç duydukları tüm hukuki yardımı sağlamaya çalışmış olan
Hukuk Büromuz, bundan sonra da bu profesyonel hizmetini
devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

Adalet yoluna adanmış yaşamlar

Hizmette
10 Yıllık Deneyim

10 yıldır bu topraklarda hizmet vermenin,
çözüm odaklı yaklaşımın haklı gururunu yaşıyoruz.

Adalet yoluna adanmış yaşamlar

Öztürk & Kökbudak Hukuk Bürosu

Avukat Salih Öztürk ve Avukat Cihan Nebi Kökbudak tarafından 15.02.2008 tarihinde kurulmuştur. Öztürk & Kökbudak Hukuk Bürosu çeşitli alanlarda uzmanlaşmış 4 Avukat, 3 ,icra personeli, 2 Call Center elemanı, 2 Stajyer ve 1 Asistan personelden oluşmaktadır.

Müvekkillerinin İhtiyaç duydukları tüm hukuki yardımı sağlamaya çalışmış olan Hukuk Büromuz, bundan sonra da bu profesyonel hizmetini devam ettirmeyi amaçlamaktadır.

Haftanın 7 günü, 24 saat
telefonla veya internet üzerinden

konya icra avukatı

Kurumsal İcra Takibi Konya

Konya icra avukatı; borca ve takibe itiraz işlemlerinizde, iflas ve iflasın ertelenmesi davalarında, yedieminliği suistimal ve takibi, itiraz işleminin kaldırılması ve iptali davalarının hazırlanmasında, şahıs ve kurumsal müvekkillerimiz temsil edilmekte...

konya avukatları ve avukatlık büroları

Konya Avukatlık Hizmetleri

Konya avukatlık bürosu; Avukatlığın başta gelen şartları akla ve bilimıel mantğa güvenmek, davalarda öngörülü davranabilmektir her olay, olgu ve sorunda felsefesine uygun düşünürek harekete geçilmelir Avukatın kuşku içinde düşünen, düşünürken de düşündüren...

konya iş ve işçi davaları

İş Davaları ve İş Hukuku

Konya iş davası avukatı; işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlık ve tüm proHlemler İş Mahkemelerinde İş Hukuku Avukat tarafndan görülmelidir. Hem işverenin hem de işçinin hakları HirHirlerine olan yükümlülükleri iş sözleşmesini hangi durumlarda ve hangi taraf...

konya boşanma avukatı

Boşanma Davası ve Süreçleri

Konya boşanma avukatı; Boşanma davaları konularında edindiğimiz deneyim, bilgi, araştrma yöntemleri çerçevesinde müvekkillerimize en etkili çözümlerle sonuç sağlamak amaçlı, boşanma avukat hizmet verilmektedir...

İki tarafta kazanır
sosyal ve ekonomik ilişkiler
devam eder

Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

  • Konya arabuluculuk hizmetleri taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur

  • Arabuluculuk, tarihimiz ve kültürümüzde de asırlardır yer aldığı gibi akil, sayılan-sevilen kimselerin dostane yollarla uyuşmazlıklara çözüm getirmesidir. Günümüzde arabuluculuk bir hizmet olarak verilmektedir. Bu hizmet en yaygın olarak bilinen ve uygulanan yöntemler ile uyuşmazlıklara çözüm getirilmesidir.

  • Arabulucu, müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek tarafların birbirini anlaması, aralarında iletişim sürecinin kurulması ve bu yolla çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamaya çalışan, tarafsız üçüncü kişidir.

  • Arabulucu; savcı veya hakim gibi yargılayıp-karar veren birisi değildir, avukat gibi bir tarafın menfaatini gözetmez veya taraflara çözüm de önermez.. Arabulucunun görevi; tarafların menfaatlerini tespit edip, bu konularda tartışarak anlaşmalarını ve uyuşmazlıklarına çözüm bulunmasını sağlamaya çalışmaktır; bunun için gerekli altyapı ve iletişimi sağlamak arabulucunun sorumluluğudur ancak nihai olarak taraflar birbirlerini anlamaya çalışarak kendi çözümlerini kendileri üretirler.

  • Hayır kapsamaz. Arabuluculuk, tarafların kendi hür iradeleri ile karar verebilecekleri davalar için mümkündür. Daha açıklayıcı bir şekilde tanımlamak gerekirse; kamu düzenini doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda taraflar arabulucuya gidebilirler. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları (ceza davaları, nüfus kaydına ilişkin davalar ve velayet davaları gibi) davalarda ise arabuluculuk mümkün değildir.

  • Hayır olunmaz. Taraflar arabulucuya başvurma yoluyla; dava sürecini devam ettirmek, sonuçlandırmak veya vazgeçmek konusunda tamamen serbesttirler. Taraflardan birinin kendi isteği ile başlattığı hukuki bir süreci; başlatmak, sürdürmek ve sonlandırmak tarafın kendisine veya vekalet sahibi olan avukatının mahkemeye başvurmasına bağlıdır.

  • Arabuluculuk sürecinde taraflar davaları dışında herhangi bir harç yatırmak zorunda değildirler. Ayrıca; tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece faaliyet süresine göre, Asgari Ücret Tarifesi uyarınca arabulucuya ücret ödenir. Eğer özel bir toplantı yeri vs gerekiyorsa bu masrafların da ödenmesi gerekir.

  • Taraflar aksini kararlaştırıp-hemfikir olmadıkları müddetçe arabuluculuk sürecindeki bütün masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

  • Dava boyunca tarafların yapmak zorunda kalacağı bütün (posta gideri, bilirkişi, keşif, yol giderleri vb) masraflar, yargı süreci nedeniyle adliyeyeye ayırmak zorunda kalıp işlerinin aksamasına neden olacak zaman kaybından tasarruf etmiş olurlar. Tarafların menfaatinin korunması ve gizlilik esastır; tarafların mahkeme önünde konuşamayacakları arabuluculuk hizmeti sırasında rahatlıkla konuşulabilir. Arabuluculuk yoluyla uzlaşma mahkemeye göre daha kısa sürer, sonuç tarafların kontrolündedir, davaların aksine mevcut hukuki durum ve geçmişe odaklanılmaz; geleceğe bakılır. Psikolojik ve çevresel riskleri daha azdır, arabuluculuk yoluyla daha az yeni sorun ortaya çıkar. Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, her iki tarafında istemediği olumsuz sonuçlar ile karşılaşılmaz. Mahkeme ile çözüldüğünde bir taraf, anlaşma ile çözüldüğünde iki taraf birden kazanır. Tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri de böylece gönül rahatlığı ile devam edebilir.